ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Điều khoản chung về sử dụng và sao chép nội dung trên website https://thaikhuongservices.com/

    • Toàn bộ nội dung của trang web https://thaikhuongservices.com/ được bảo vệ bởi bản quyền ( Bảo lưu mọi quyền)
    • Các danh mục, bài báo cũng như các thành phần của website https://thaikhuongservices.com/ có thể được tải về, sao chép hoặc in ra với điều kiện ghi nguồn https://thaikhuongservices.com/ hoặc đính kèm logo của Thái khương Service ( Việc sử dụng logo Thái Khương Service phải được sự chấp thuận hoặc cấp phép bằng văn bản của đơn vị chủ quản là CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÁI KHƯƠNG).
    • Việc tái sử dụng, truyền tải ( bằng thư điện tử hoặc bằng các ấn phẩm trên mạng Internet), sửa đổi cho mục đích thương mại, từng phần hoặc toàn bộ đều bị cấm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản hoặc email chính thức của đơn vị chủ quản là Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Thái Khương

2. Không chào giá

Các thông tin được công bố trên https://thaikhuongservices.com/ nhằm cung cấp cho độc giả tin tức, các sự kiện cập nhật về kiến thức, công nghệ, sản phẩm trong ngành bơm. Đây là tin tức khách quan và chỉ có tính chất mô tả

3. Không cam kết

Mặc dù Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Thái Khương sử dụng các biện pháp cẩn trọng nhất để đảm bảo rằng những thông tin trên website https://thaikhuongservices.com/ là chính xác tại thời điểm công bố, nhưng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ được đăng tải trên đó

Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Thái Khương không chịu trách nhiệm về các thông tin và quan điểm xuất hiện trên các trang web của chúng tôi, vì mọi nội dung trên website mà chúng tôi đăng tải đều không thể hiện ý chí, thái độ về các chính sách tôn giáo, chính trị cũng như các hoạt động có liên quan

4. Liên kết với các Website khác

Xin lưu ý rằng website của chúng tôi liên kết với các website khác và chính sách bảo mật của các website này có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra chính sách bảo mật của các website này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, xin lưu ý rằng các website này không chia sẻ thông tin của khách hàng với chúng tôi.

5. Thay đổi chính sách & điều khoản chung với điều kiện

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung các điều khoản về chính sách này vào bất kỳ lúc nào để đáp ứng thay đổi của môi trường pháp lý, yêu cầu kinh doanh, hoặc đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc sản phẩm của chúng tôi mà không cần phải thông báo trước