CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao đổi trên website https://thaikhuongservices.com bạn đồng ý thông tin cá nhận của bạn sẽ thu thập, sử dụng như được nêu trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thức hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục đích sử dụng

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng nhằm nâng cao chất lượng và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

  • Đơn hàng: Chúng tôi thu nhập thôn tin khách hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng của bạn. Xác nhận yêu cầu hợp tác dịch vụ/cung ứng/sử dụng sản phẩm.
  • Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu nhập để có cái nhìn hoàn chỉnh hơn về người tiêu dùng và từ đó chúng tôi phục vụ tốt hơn với cá nhân/ doanh nghiệp.
  • Xác nhận cho giao dịch trao đổi thông tin kỹ thuật về sản phẩm trực tuyến.
  • Chăm sóc khách hàng: Bao gồm các vấn đề mời khách hàng trải nghiệm dịch vụ mới, gửi e- mail khách hàng các chương trình yêu đãi, khuyến mãi đặc biệt đồng thời tiếp nhận các ý kiến phản hồi và khiếu nại của khách hàng về dịch vụ.

3. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi:

  • Bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho chúng tôi
  • Bạn tương tác qua
  • Qua các nguồn hợp tác/ quan hệ liên kết khác

4. Thời gian lưu trữ

Thông tin các nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ https://thaikhuongservices.com

5. Cơ chế khiếu nại và giải quyết các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc sai phạm, khách hàng vui lòng gửi email đến info@thaikhuongpump.com hoặc gọi điện thoại tới số 0938 826 086 để khiếu nại và cung cấp thông tin liên quan tới nội dung cho Ban quản trị.

Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 72 giờ làm việc từ thời điểm nhận được khiếu nại.

6. Liên kết các website khác

Xin lưu ý rằng website của chúng tôi liên kết với các website khác và chính sách bảo mật của các website này có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra chính sách bảo mật của các website này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin các nhân nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, xin lưu ý rằng các website này không chia sẻ thông tin của khách hàng với chúng tôi.